banner tam logo
pointer

HOME

TONKINSON

Gallery

Exhibits

TAM - Workshops

6  Worksops

15 Workshops

30 Workshops

SHOP

CONTACT

TAM - workshops oil painting
email logo

T O N K I N S O N    A R T    M A S T E R S

dutch flag

Ontdek de kunstenaar in jezelf

Welkom in de wondere wereld van olieverftechnieken.

Alle niveaus van artiesten zijn welkom. Voor de beginneling bieden we een inleiding tot olieverf en voor de gevorderde kunstenaars hebben we demolessen, tips en trucs van zowel de Oude- als de Nieuwe Meesters om een olieverf techniek onder de knie te krijgen. Technieken die u voor jezelf wilt maken.

 

Je Art Master is Leone Tonkinson, een actieve kunstenaar die met passie kunstenaars leert hoe ze hun persoonlijke handtekening kunnen vinden door middel van olieverf. Leone is een in Zuid-Afrika geboren beeldend kunstenaar met een carrière in de architectuur.

“Ik ben altijd gefascineerd geweest door relaties die plaatsvinden in de schaduwen, reflecterende kleuren, de manier waarop kleur wordt gemanipuleerd door licht en de gloed van levende wezens, zoals huid en fruit, de manier waarop kleur verandert naarmate het perpectief, de balans tussen positief en negatieve ruimte en vooral: het vinden van de juiste kleur voor de juiste klus. "

 

Tijdens haar studie in het buitenland werd Leone verliefd op de Nederlanders en hun cultuur, en besloot ze van Nederland haar thuis te maken. In 2006 sloot ze haar Port Elizabeth School of Fine Art en in 2008 registreerde Leone TonkinsonARTmasters bij de Kamer van Koophandel, in Europa, in Nederland.

In Zuid-Afrika staat Leone bekend om haar “African Wild Life”  en portretten, waarvan ze 163 portretten in olieverf heeft. In Europa staat Leone bekend om haar realisme en wat haar onderscheidt, is haar gave voor het mengen van kleur en haar begrip van licht. Of zoals ze het zelf omschrijft: "… het licht in Europa is zo anders dan het Zuid-Afrikaanse licht. Ik moest mijn dans tussen licht en kleur opnieuw uitvinden".

 

Hoewel Leone een verscheidenheid aan kunstmediums heeft onderzocht, is ze het meest gepassioneerd door olieverf. 'Olieverf is zo ... vergevingsgezind, helaas, alleen als je weet wat je doet. Men kan dus begrijpen hoe ontmoedigend het kan zijn voor de absolute beginner.

Samen vinden we de juiste combinatie van technieken die het beste passen bij de wensen en vaardigheden van de kunstenaar. Ik help ze met het maken van unieke kunstwerken, doordrenkt met hun eigen boodschap, persoonlijke stijl en handtekening …… en ze mogen hun eigen projecten kiezen.

palette knife gdfcolor mixing 1gold leafglass bottles

TonkinsonARTmasters

 - werd in 1981 opgericht door Leone Tonkinson en is sinds 2008 gevestigd in Europa.

Leone is gespecialiseerd in het lesgeven in olieverftechnieken die teruggaan tot de 16e-eeuwse oude meesters, in combinatie met die van onze hedendaagse meesters van vandaag.

Kunstenaars zullen in korte tijd verbluffende resultaten boeken, want samen zullen we dat bereiken.

Ontdek de kunstenaar in jezelf

Ontwikkel uw persoonlijke stijl en bepaal welke compilaties van olieverftechnieken het beste bij u passen.

punt penseel biright penseel waaier penseel
filbert penseel
brittish flag
South-African-Flag

Discover the artist in you

Welcome to the wonderful world of oil painting techniques.

All levels of Artists are welcome. For the absolute novice, we offer an introduction to oil painting and for the intermediate and advanced artists, we have demo lessons, tips and trick of the Old as well as, the New Masters to help you to get a firm grip on specific oil painting techniques which you wish to make your own.

 

Your Art Master is Leone Tonkinson, an active artist who is passionate about teaching artists how to find their personal signature through oil painting. Leone is South African born fine artists with a career in architecture.

“ I have always been fascinated by relationships that take place in the shadows,  reflective colors, the way color is manipulated by light and the glow of living things, like skin and fruit, the way color changes as it recedes, the  balance between positive and negative space and most of all, finding the right color for the right job.”

 

While studying abroad, Leone fell in love with the Dutch people and their culture, and decided to make the Netherlands her home. In 2006 she closed her Port Elizabeth School of fine art and in 2008 Leone registered TonkinsonARTmasters at the Chamber of Commerce, in Europe, in The Netherlands.

In South Africa, Leone is known for her African wildlife and portrait paintings, of which she boasts 163 portraits in oils. In Europe Leone is known for her realism and what sets her apart is her gift for mixing color and her understanding of light. Or as she describes it herself: "… the light in Europe is so different to the South African light. I had to reinvent my dance between light and color".

 

Although Leone has explored a variety of art mediums, she is most passionate about oil painting. “Oil painting is so… forgiving, unfortunately, only if you know what you are doing.  So, one can understand how daunting it could be for the absolute Novice.

Together we find the right combination of techniques that best suit the artists needs wishes and skills. I help them create unique works of art, imbued with their own message, personal style and signature…… and they get to choose their own projects.

TonkinsonARTmasters

was established in 1981 by Leone Tonkinson and is situated in Europe, since 2008.

We specialize in teaching oil painting techniques as far back as those from the 16th century old Masters, in combination with those of our contemporary Masters of today.

In a short period of time, Artists will achieve astonishing results because together we will

Discover the Artist in you

Develop your personal style and determine which compilations of oil painting techniques best suit your needs.

 

STUDENT GALLERY

nudes
portrait - Brigette van Burik
wild life - France Harrington
TAM studio 4
Annual exhibition TAM
TAM hobby show TAM gallery visits
fruit - Margriet Wegener
portrait - Els Taris
architecture - Ben Hafkamp
TAM 2018 - Corinne
TAM 2020 - Bertus

OIL PAINTING WORKSHOPS

6 workshops in oil painting

pointer

   6 Workshops

   Introduction to oil painting for all levels of artists.

 

15 workshops in olieverf

pointer

  15 Workshops

   Oil painting techniques for all levels of artists.

 

30 workshops

pointer

  30 Workshops

   Our 1 year course on oil painting techniques for all levels of artists.

 

DEMO LESSONS

try 6 workshops
oil painting techniques for flowers
oil painting techniques for fruit oil painting techniques for flowers
oil painting techniques for hair and flesh tones
dutch flag

 WORKSHOPS SCHILDEREN MET OLIEVERF

TonkinsonARTmasters

   pointer  more about the  Oil Painting Workshops

Tonkinson

P r i v a c y   b e l e i d   TonkinsonARTmasters

KUNST   WORKSHOPS   OLIEVERF   SCHILDERLES   IN   APELDOORN   ASSEL   BUSSUM   NAARDEN   EN   HET   GOOI .

This web page is the home page of Art Master Leone Tonkinson. She is the sole, worldwide copyright holder and web master of all her creative works. All her images in this and all other web sites can only exist through her express permission. The artist reserves the right to publish, make copies and to sell reproductions of all her artworks, which appear on this site as well as all other web sites, for the sole purpose of her income and towards her pension fund.

 

Facebook-logo-300x300 (1)         Prints and products online          2000px-Instagram_logo_2016.svg

.