banner tam logo
pointer

HOME

TONKINSON

Gallery

Exhibits

Leone Tonkinson

TAM - Workshops

6  Worksops

15 Workshops

30 Workshops

SHOP

CONTACT

email logo

tam logo 2020gif

T o n k i n s o n   A r t   M a s t e r s

since 1981

   Met vriendelijke groeten Leone Tonkinson

leone.tonkinson@gmail.com

whatsapp / mobiel:

+31(0)6 4142 0858

o n t d e k   d e   k u n s t e n a a r   i n   j e z e l f

    

Privacy beleid TonkinsonARTmasters

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Ook voor TonkinsonARTmasters (TAM) is dit een verplichting.

Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie we persoonsgegevens verwerken) meer en verbeterde privacy rechten. Wij - TAM- zorgen er daarom voor dat u uw privacy rechten goed kunt uitoefenen.

Wij moeten aan u uitleggen:

 • Waarvoor wij de gegevens gebruiken.
 • Waarom dat belangrijk is voor u als cursist of klant.
 • Hoe lang wij de gegevens bewaren.
 • U hebt rechten.
 • Uw rechten zijn:
 • Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens.
 • Het recht om toestemming te kunnen beperken, Ún weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.
 • Bij inschrijving van een cursus of workshop vragen we u:
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • TAM verwerkt deze persoonsgegevens met het doel u een nota te kunnen overhandigen of opsturen voor de betaling van uw cursus/workshop, en/of een nota van aan u geleverde materialen.

Deze gegevens worden verwerkt in een factureringssysteem dat op een lokale PC draait.

Mededelingen over lessen en/of cursussen worden u per persoonlijke email of WhatsApp gestuurd de WhatsApp groep is niet openbaar, maar alleen toegankelijk voor cursisten.

Uw gegevens worden NIET gedeeld met andere partijen.

Uw gegevens blijven in de boekhouding zolang TAM de boekhouding beschikbaar moet houden voor de Belastingdienst - Dit is 7 jaar. Hierna mag de boekhouding worden vernietigd.

Volgens de AVG moet u TAM toestemming geven om deze gegevens te mogen gebruiken, en moet u toestemming geven voor het zenden van email en WhatsApp berichten. TAM moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft gegeven.

 

email logo

  pointer   GALLERY            pointer   WORKSHOPS            pointer   SHOP

Tonkinson

P r i v a c y   b e l e i d   TonkinsonARTmasters

KUNST   WORKSHOPS   OLIEVERF   SCHILDERLES   IN   APELDOORN   ASSEL   BUSSUM   NAARDEN   EN   HET   GOOI .

This web page is the home page of Art Master Leone Tonkinson. She is the sole, worldwide copyright holder and web master of all her creative works. All her images in this and all other web sites can only exist through her express permission. The artist reserves the right to publish, make copies and to sell reproductions of all her artworks, which appear on this site as well as all other web sites, for the sole purpose of her income and towards her pension fund.

 

Facebook-logo-300x300 (1)         Prints and products online          2000px-Instagram_logo_2016.svg

.